BigMap

BigMap

Nhà phát triển: Corvin Hartmann

Miễn phí

BigMap Miễn phí

BigMap

Nhà phát triển: Corvin Hartmann

Ảnh màn hình

BigMap
BigMap
BigMap
BigMap
BigMap
BigMap
BigMap
BigMap
BigMap
BigMap
BigMap
BigMap
BigMap
BigMap
BigMap
BigMap
BigMap

Mô tả bởi nhà phát triển

Các ứng dụng bản đồ thông thường có quá ít diện tích bản đồ?
BigMap là một ứng dụng bản đồ toàn màn hình.
Đối với các tùy chọn chỉ cần nhấn và giữ trên màn hình!

Với một lần nhấn dài trên bản đồ và sáu cài đặt bản đồ khác nhau. Bạn cũng có thể tìm kiếm địa điểm và đường phố.

Ứng dụng bản đồ toàn màn hình cho iPhone và iPad!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app BigMap

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--