CuDanNewCiTyThuThiem
5.0 / 2 đánh giá

CuDanNewCiTyThuThiem

Nhà phát triển: Le Hao Kha

Miễn phí

CuDanNewCiTyThuThiem Miễn phí
5.0 / 2 đánh giá

CuDanNewCiTyThuThiem

Nhà phát triển: Le Hao Kha

Ảnh màn hình

CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem
CuDanNewCiTyThuThiem

Mô tả bởi nhà phát triển

Cư dân NewCity là một ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao chất lượng sống cho những cư dân tại NewCity. Ứng dụng hoạt động trên nền tảng IOS.
* Các tính năng của ứng dụng
- Với mục tiêu chính ban đầu của ứng dụng là hỗ trợ tương tác theo thời gian thực giữa ban quản lý tòa nhà và cư dân, NewCity cung cấp kênh thông tin gửi các thông báo trực tuyến từ ban quản lý tới từng cư dân về các vấn đề thường ngày tại chung cư
- Ứng dụng giúp cư dân có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin và thuận tiện thanh toán các chi phí cần thanh toán trong sinh hoạt hàng tháng như tiền điện, tiền nước, phí vệ sinh...
- Thông qua ứng dụng, cư dân có thể gửi yêu cầu, thắc mắc, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến đời sống sinh hoạt trong chung cư.
* Các giá trị tiện ích đi kèm
+ Thông báo cư dân
+ Phản ánh cư dân
+ Form biểu mẫu
+ Thanh toán online
+ Hóa đơn
- Thông qua ứng dụng, cư dân tòa nhà sẽ nhận được nhiều tiện ích.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app CuDanNewCiTyThuThiem

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--