STARWIN NCC

STARWIN NCC

Nhà phát triển: Vu Trong Hung

Miễn phí

STARWIN NCC Miễn phí

STARWIN NCC

Nhà phát triển: Vu Trong Hung

Ảnh màn hình

STARWIN NCC
STARWIN NCC
STARWIN NCC

Mô tả bởi nhà phát triển

STARWIN-NCC ứng dụng gọi dịch vụ xung quanh: Tài xế, giúp việc, thợ, tổ thợ sửa chữa và lao động phổ thông
- Nhận công việc từ khách
- Thống kê báo cáo theo thời gian
- Lịch sử công việc
- Tìm vật tư
- Tìm cửa hàng, tiện ích xung quanh
- Nhận thông báo

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app STARWIN NCC

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--