Dai-ichi Connect

Dai-ichi Connect

Nhà phát triển: Dai-ichi life

Miễn phí

Dai-ichi Connect Miễn phí

Dai-ichi Connect

Nhà phát triển: Dai-ichi life

Ảnh màn hình

Dai-ichi Connect
Dai-ichi Connect
Dai-ichi Connect
Dai-ichi Connect
Dai-ichi Connect
Dai-ichi Connect
Dai-ichi Connect
Dai-ichi Connect
Dai-ichi Connect
Dai-ichi Connect
Dai-ichi Connect
Dai-ichi Connect
Dai-ichi Connect
Dai-ichi Connect

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Dai-ichi Connect cung cấp yêu cầu cần thiết cho Khách hàng trong quá trình thực hiện Hợp đồng như: truy vấn thông tin về tình trạng hợp đồng, thanh toán phí bảo hiểm định kỳ , tra cứu hóa đơn, tra cứu và sử dụng tiền thưởng, nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, tìm kiếm các văn phòng trên Google maps…

TRUY VẤN THÔNG TIN HỢP ĐỒNG
Truy vấn thông tin, cập nhật liên tục tình trạng Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ một cách dễ dàng và nhanh chóng

THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM BẢO MẬT QUA THẺ THANH TOÁN NỘI ĐỊA
Liên kết với công ty thanh toán quốc gia NAPPAS cho phép thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến thông qua Thẻ thanh toán nội địa.

TRA CỨU VÀ SỬ DỤNG TIỀN THƯỞNG
Tra cứu tiền thưởng tích lũy và gửi yêu cầu chuyển tiền thưởng để đổi lấy các dịch vụ như: nhận Mã mua hàng TIKI, nộp phí bảo hiểm định kỳ hoặc hoàn trả các khoản tạm ứng của hợp đồng bảo hiểm; nạp tiền điện thoại, nhận phiếu mua hàng siêu thị …

NỘP VÀ THEO DÕI TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Dễ dàng nộp hồ sơ thông qua ứng dụng với các chức năng hỗ trợ như chụp và gửi hình ảnh chứng từ.
Dễ dàng tra cứu lịch sử, thông tin và tình trạng xử lý của hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
Nhận thông báo, gửi phản hồi và bổ sung chứng từ thông qua ứng dụng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Dai-ichi Connect

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--