E Invoice

E Invoice

Nhà phát triển: Manh Dang

Miễn phí

E Invoice Miễn phí

E Invoice

Nhà phát triển: Manh Dang

Ảnh màn hình

E Invoice
E Invoice
E Invoice
E Invoice
E Invoice
E Invoice

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng cho phép những người có quyền duyệt và phát hành hoá đơn điện tử của công ty

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app E Invoice

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--