Motosoft

Motosoft

Nhà phát triển: Landsoft

Miễn phí

Motosoft Miễn phí

Motosoft

Nhà phát triển: Landsoft

Ảnh màn hình

Motosoft
Motosoft
Motosoft

Mô tả bởi nhà phát triển

-Quản trị viên
+Thao tác quản lý các thông tin của hệ thống

-Nhân viên chi nhánh
+Xem tình hình mua bán xe, phụ tùng của cửa hàng
+Xem lịch sử kiểm tra làm dịch vụ của khách hàng từng chi nhánh

-Khách hàng các chi nhánh
+Kiểm tra được danh sách xe đã mua.
+Kiểm tra lịch sử bảo dưỡng của từng xe
+Kiểm tra lịch sử sửa chữa của từng xe

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Motosoft

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--