Lich kinh te ngoai hoi Tradays

Lich kinh te ngoai hoi Tradays

Nhà phát triển: MetaQuotes Software Corp.

Miễn phí

Lich kinh te ngoai hoi Tradays Miễn phí

Lich kinh te ngoai hoi Tradays

Nhà phát triển: MetaQuotes Software Corp.

Ảnh màn hình

Lich kinh te ngoai hoi Tradays

Mô tả bởi nhà phát triển

Su kien kinh te cho nguoi giao dich va nha dau tu. Bieu do, mo ta va du lieu cua cac nen kinh te lon nhat se giup trong viec giao dich trong cac thi truong tai chinh.

Lich Kinh Te cho nguoi giao dich Forex và Stocks. Day la mot cong cu huu ich cho nguoi giao dich lau dai va giao dich theo ngay.

No ho tro hon mot tram chi so kinh te vi mo co the tac dong den gia cac cap tai chinh bao gom tien te, chung khoan, trai phieu, hop dong tuong lai va tuy chon trong so do. Bat ky thi truong tai chinh nao ban chon, Tradays co the giup ban cai thien chien luoc giao dich.

600+ CHI SO CUA CAC NEN KINH TE LON NHAT TOAN CAU
Tin tuc tai chinh va lich cua tat ca cac su kien quan trong lien quan den 10 nen kinh te lon nhat the gioi: My, Lien minh Chau Au, Nhat, Anh, Duc, Canada, Uc, New Zealand, Thuy Sy va Trung Quoc. Ngay ca cac thay doi nho trong chinh sach cac nen kinh te nay co the tao tac dong to lon len nhieu cap cong cu tai chinh.

Neu ban dang giao dich chung khoan voi cac cong ty noi tieng, cac cap tien (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURCHF, etc..) va cac cap tai chinh khac, lich kinh te nay se rat huu ich cho ban.

DU LIEU THOI GIAN THAT
Ban co the ngay tuc thi theo doi cac chi so du bao cung nhu tinh chat quan trong co san cua tung chi so. De bat che do phan tich toan dien, tat ca cac chi so kinh te duoc cung cap cung voi du lieu qua khu, hien thi ro rang tren bieu do va cac bang.

THONG BAO
Khong bao gio bo lo su kien kinh te quan trong nao voi canh bao cua Tradays. Duoc thong bao truoc, ban co the thuc hien cac giao dich hieu qua. Tinh nang day du nay se lam ung dung rat huu ich ngay ca voi nhung nguoi moi bat dau.

HO TRO 9 NGON NGU
Mo ta chi tiet cua 9 ngon ngu thong dung co the ho tro ban hieu tac dong cua cac su kien va chi so tren nhieu cong cu tai chinh. Tinh nang day du nay se lam ung dung rat huu ich ngay ca voi nhung nguoi moi bat dau.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Lich kinh te ngoai hoi Tradays

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--