GenPay

GenPay

Nhà phát triển: Generali Vietnam Life Insurance Limited Liability Company

Miễn phí

GenPay Miễn phí

GenPay

Nhà phát triển: Generali Vietnam Life Insurance Limited Liability Company

Ảnh màn hình

GenPay
GenPay
GenPay
GenPay
GenPay
GenPay
GenPay
GenPay
GenPay
GenPay
GenPay

Mô tả bởi nhà phát triển

GenPay - Phương Thức Thanh Toán Bằng Tiền Mặt Ứng Dụng Công Nghệ Số
An toàn, Minh bạch và Thuận tiện
GenPay mang đến những lợi ích vượt trội cho Tư vấn viên:
- Lập phiếu thu điện tử đơn giản, nhanh chóng
- Phục vụ khách hàng an toàn, minh bạch
- Quản lý việc thu phí và nộp phí thuận tiện, hiệu quả

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app GenPay

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--