BizWork

BizWork

Nhà phát triển: BIZWORK TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED

Miễn phí

BizWork Miễn phí

BizWork

Nhà phát triển: BIZWORK TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

BizWork
BizWork
BizWork
BizWork
BizWork
BizWork
BizWork
BizWork
BizWork
BizWork

Mô tả bởi nhà phát triển

Giải pháp quản lý doanh nghiệp thông minh trên chiếc smart-phone. Đơn giản hoá quy trình vận hành trong doanh nghiệp. Quản lý nhân sự, chấm công nhiều nơi làm việc và giao tiếp nội bộ chưa bao giờ đơn giản hơn thế.

Một số tính năng cơ bản:
o Quản lý công việc thông minh từ dự án, đơn hàng đến công việc riêng của mỗi nhân viên.
o Chat tương tác nội bộ đa chiều.
o Quản lý nhân sự, chấm công GPS, tính công tự động.
o Và nhiều nữa…

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app BizWork

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--