Niệm Phật

Niệm Phật

Nhà phát triển: Minh Huynh

Miễn phí

Niệm Phật Miễn phí

Niệm Phật

Nhà phát triển: Minh Huynh

Ảnh màn hình

Niệm Phật
Niệm Phật

Mô tả bởi nhà phát triển

Niệm Phật Dược Sư
Quán Âm Bồ Tát
A Di Đà Phật

- Lặp lại liên tục một bài không ngắt quãng
- Chọn được tốc độ phát

Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Facebook Group Tử Vi Toán Số hay Hoàng Quý Sơn số điện thoại 832-633-5055

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Niệm Phật

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--