Ma ám Giáo viên Đáng sợ tr‪ò‬

Ma ám Giáo viên Đáng sợ tr‪ò‬

Nhà phát triển: Ahsan Sharif

Miễn phí

Ma ám Giáo viên Đáng sợ tr‪ò‬ Miễn phí

Ma ám Giáo viên Đáng sợ tr‪ò‬

Nhà phát triển: Ahsan Sharif

Ảnh màn hình

Ma ám Giáo viên Đáng sợ tr‪ò‬
Ma ám Giáo viên Đáng sợ tr‪ò‬
Ma ám Giáo viên Đáng sợ tr‪ò‬
Ma ám Giáo viên Đáng sợ tr‪ò‬
Ma ám Giáo viên Đáng sợ tr‪ò‬
Ma ám Giáo viên Đáng sợ tr‪ò‬
Ma ám Giáo viên Đáng sợ tr‪ò‬
Ma ám Giáo viên Đáng sợ tr‪ò‬
Ma ám Giáo viên Đáng sợ tr‪ò‬
Ma ám Giáo viên Đáng sợ tr‪ò‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Thoát khỏi nơi bạn đang bị mắc kẹt trong từ giáo viên ma ám mà bạn yêu một lần trong đời.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Ma ám Giáo viên Đáng sợ tr‪ò‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--