Rasysa Hairstyle Designer
4.3 / 66 đánh giá

Rasysa Hairstyle Designer

Nhà phát triển: Rasysa.com Corporation

Miễn phí

Rasysa Hairstyle Designer Miễn phí
4.3 / 66 đánh giá

Rasysa Hairstyle Designer

Nhà phát triển: Rasysa.com Corporation

Ảnh màn hình

Rasysa Hairstyle Designer
Rasysa Hairstyle Designer
Rasysa Hairstyle Designer
Rasysa Hairstyle Designer
Rasysa Hairstyle Designer
Rasysa Hairstyle Designer
Rasysa Hairstyle Designer
Rasysa Hairstyle Designer
Rasysa Hairstyle Designer
Rasysa Hairstyle Designer

Mô tả bởi nhà phát triển

"Rasysa Hairstyle Designer" là một ứng dụng mô phỏng kiểu tóc dành cho phụ nữ và nam giới. Hãy thử một kiểu tóc mới, xem có phù hợp với bạn không?

Bạn có thể thử các kiểu tóc mới nhất của các thẩm mỹ viện nổi tiếng được cập nhật hàng tháng như kiểu tóc. Nó cũng được làm phong phú như một danh mục kiểu tóc. Tất nhiên, bạn cũng có thể lưu kết quả được chuyển đổi dưới dạng hình ảnh.

DỄ DÀNG SỬ DỤNG

1. Chụp ảnh tự sướng.
2. Selec một kiểu tóc. Nhấn.
3. Hoàn thành. Điều chỉnh tự động.


Tất cả đều miễn phí

• 400 trên haiststyle miễn phí ở các độ dài khác nhau.
• Hãy thử thay đổi Trang điểm và Màu tóc, nếu phù hợp với bạn trên ứng dụng này?
• Không thanh toán trên ứng dụng này.
• Hãy chia sẻ với Email, Twitter, Facebook và iMessage tích hợp.


ỦNG HỘ
https://www.rasysa.com/hsd/


Twitter: https://twitter.com/rasysa
Chương trình: https://www.instagram.com/rasysa_hairstyledesigner/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC8Ncb523m9waprgEpRvHqWA


* * * Lưu ý * * *
- Để sử dụng ứng dụng này, bạn cần tải xuống dữ liệu hệ thống và các kiểu tóc bổ sung ngoài chính ứng dụng.Yêu cầu nhiều hơn một dung lượng trống nhất định trong bộ nhớ trong của thiết bị. Khoảng 1GB trở lên được khuyến nghị.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Rasysa Hairstyle Designer

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--