BaoVietPay

BaoVietPay

Nhà phát triển: Viettel Telecom

Miễn phí

BaoVietPay Miễn phí

BaoVietPay

Nhà phát triển: Viettel Telecom

Ảnh màn hình

BaoVietPay
BaoVietPay
BaoVietPay
BaoVietPay
BaoVietPay

Mô tả bởi nhà phát triển

BaoVietPay - Ngân hàng số của người Việt được phát triển bởi Viettel Telecom. Dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu thanh toán, chuyển tiền trong cuộc sống.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app BaoVietPay

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--