Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm

Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm

Nhà phát triển: Sao Khuee

Miễn phí

Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm Miễn phí

Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm

Nhà phát triển: Sao Khuee

Ảnh màn hình

Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm
Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm
Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm
Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm
Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm
Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm
Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm
Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm
Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm
Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm
Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm
Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm
Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm
Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm

Mô tả bởi nhà phát triển

Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm là công cụ đắc lực để luyện nghe, nói tiếng Anh với phương pháp học mới mẻ trò chuyện với máy qua các bài hội thoại giúp học sinh nâng cao kỹ năng nghe và nói. Sử dụng AI để chấm điểm câu nói của người dùng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Nghe nói Tiếng Anh - Sách Mềm

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--