Khoa Huy Hoang

Khoa Huy Hoang

Nhà phát triển: Felix Technology Joint Stock Company

Miễn phí

Khoa Huy Hoang Miễn phí

Khoa Huy Hoang

Nhà phát triển: Felix Technology Joint Stock Company

Ảnh màn hình

Khoa Huy Hoang
Khoa Huy Hoang
Khoa Huy Hoang
Khoa Huy Hoang
Khoa Huy Hoang

Mô tả bởi nhà phát triển

Phần mềm kích hoạt bảo hành điện tử cho nhân viên bảo hành, lắp đặt tại nhà của khách hàng.
Phần mềm cập nhật, ghi lại lịch sử sửa chữa sản phẩm của khách hàng cho nhân viên bảo hành.
Thống kê báo cáo theo yêu cầu.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Khoa Huy Hoang

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--