Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân

Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân

Nhà phát triển: HAVAZ COMPANY LIMITED

Miễn phí

Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân Miễn phí

Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân

Nhà phát triển: HAVAZ COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân
Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân giúp cho lái xe thực hiện công việc thường ngày một cách trơn chu như: theo dõi ca làm việc của mình, theo dõi số khách trên xe, xuống xe .... Bên cạnh đó, lái xe cũng có thể giúp khách hàng đặt vé giữ chỗ nhanh nhất mà không bất cứ mất một khoản chi phí nào.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Ứng dụng lái xe Hà Sơn Hải Vân

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--