Lang Son Tourism

Lang Son Tourism

Nhà phát triển: Hoang Dang

Miễn phí

Lang Son Tourism Miễn phí

Lang Son Tourism

Nhà phát triển: Hoang Dang

Ảnh màn hình

Lang Son Tourism
Lang Son Tourism
Lang Son Tourism
Lang Son Tourism
Lang Son Tourism
Lang Son Tourism
Lang Son Tourism
Lang Son Tourism

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng thông tin di lịch cho Lạng Sơn.
Cung cấp thông tin các điểm tham quan, sự kiện, địa điểm, văn hóa...

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Lang Son Tourism

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--