VBM_Family

VBM_Family

Nhà phát triển: Long Au

Miễn phí

VBM_Family Miễn phí

VBM_Family

Nhà phát triển: Long Au

Ảnh màn hình

VBM_Family
VBM_Family
VBM_Family
VBM_Family
VBM_Family
VBM_Family
VBM_Family
VBM_Family
VBM_Family
VBM_Family
VBM_Family
VBM_Family
VBM_Family
VBM_Family

Mô tả bởi nhà phát triển

Phiên bản dành riêng cho nhân viên của hệ thống Vua Bánh Mì

- Tính năng driver
- Tính năng xem lịch làm việc
- Tính năng xem tiền lương
- Tính năng xem thông báo từ hệ thống dành riêng cho nhân viên

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VBM_Family

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--