Thần Đèn

Thần Đèn

Nhà phát triển: Viettel Telecom

Miễn phí

Thần Đèn Miễn phí

Thần Đèn

Nhà phát triển: Viettel Telecom

Ảnh màn hình

Thần Đèn
Thần Đèn
Thần Đèn
Thần Đèn
Thần Đèn
Thần Đèn
Thần Đèn
Thần Đèn
Thần Đèn
Thần Đèn

Mô tả bởi nhà phát triển

Là sản phẩm trợ lý ảo với nhiều tính năng thú vị. Những điều bạn có thể làm với Thần Đèn:
- Tra thời tiết
- Tra kết quả xổ số
- Giá bitcoin, etherum
- Làm phép tính đơn giản
-.....

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thần Đèn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--