SEN POINT

SEN POINT

Nhà phát triển: TRUONG THANH JAPAN JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

SEN POINT Miễn phí

SEN POINT

Nhà phát triển: TRUONG THANH JAPAN JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

SEN POINT
SEN POINT
SEN POINT
SEN POINT
SEN POINT
SEN POINT

Mô tả bởi nhà phát triển

SEN POINT là hệ thống tích điểm và sử dụng điểm ở những của hàng có liên kết ở toàn Việt Nam. Hệ thống này sẽ ngày càng tiện lợi thông qua việc thống nhất các thẻ tích điểm thông thường.

Tích điểm
Mục tiêu là xây dựng một hệ thống liên kết để người tiêu dùng có thể tích điểm và sử dụng điểm trong mỗi lần mua sắm tại các của hàng ở Việt Nam.

Sử dụng điểm tích
Điểm đã tích ở cửa hàng gia nhập SEN POINT trên toàn quốc có thể nhận chiết khấu với quy định: 1 điểm tương đương 1 đồng. Điểm đã tích có thể sử dụng ở bất cứ cửa hàng liên kết nào ở Việt Nam.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app SEN POINT

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--