TPAPTI

TPAPTI

Nhà phát triển: PTI Insurance

Miễn phí

TPAPTI Miễn phí

TPAPTI

Nhà phát triển: PTI Insurance

Ảnh màn hình

TPAPTI
TPAPTI
TPAPTI
TPAPTI
TPAPTI
TPAPTI
TPAPTI
TPAPTI
TPAPTI
TPAPTI
TPAPTI

Mô tả bởi nhà phát triển

TPAPTI hỗ trợ cho khách hàng thao tác nhanh khi mua bảo hiểm bao gồm 4 nhóm sản phẩm chính: Bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm con người, Bảo hiểm tài sản kỹ thuật, Bảo hiểm hàng hải.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TPAPTI

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--