Chỉnh sửa ảnh - Xóa đối tượng
4.7 / 1,7 N đánh giá

Chỉnh sửa ảnh - Xóa đối tượng

Nhà phát triển: Huamei Xi

Miễn phí

Chỉnh sửa ảnh - Xóa đối tượng Miễn phí
4.7 / 1,7 N đánh giá

Chỉnh sửa ảnh - Xóa đối tượng

Nhà phát triển: Huamei Xi

Ảnh màn hình

Chỉnh sửa ảnh - Xóa đối tượng
Chỉnh sửa ảnh - Xóa đối tượng
Chỉnh sửa ảnh - Xóa đối tượng
Chỉnh sửa ảnh - Xóa đối tượng
Chỉnh sửa ảnh - Xóa đối tượng
Chỉnh sửa ảnh - Xóa đối tượng
Chỉnh sửa ảnh - Xóa đối tượng

Mô tả bởi nhà phát triển

Chỉnh sửa ảnh - Chỉnh sửa hoặc cắt ảnh hoặc video của bạn. Với ứng dụng này, bạn có thể sửa hình ảnh và video. Tạo hình ảnh / video vui nhộn, loại bỏ những người không mong muốn, loại bỏ những nốt mụn khó coi, làm sạch bức ảnh hoàn hảo.
Đặc trưng:
- Loại bỏ các mục: Có ba thuật toán loại bỏ nền phức tạp, nền đơn giản, nền đơn màu. Chọn chế độ nền phù hợp và bôi bẩn mục
- Thêm hình mờ: thêm Biểu tượng cảm xúc, Hình dán, Văn bản vào Ảnh / Video.
- Cắt Video, Cắt Video
- Thay đổi bìa video
- Xoay video
- Đảo ngược Video
- Thay đổi tốc độ video


Photo Retouch - Edit or crop your photos or videos. With this app, you can fix images and videos. Make fun pictures/videos, remove unwanted people, remove unsightly pimples, clean up the perfect shot.

Features:
- Remove Items: There are three removal algorithms for Complex background, Simple background, Single color background. Select the matching background mode and smear the item
- Add watermark: add Emoji, Stickers, Text to Photos/Videos.
- Crop Video, Trim Video
- Change Video's Cover
- Rotate Video
- Reverse Video
- Change Video Rate

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Chỉnh sửa ảnh - Xóa đối tượng

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan