Wild Tamer

Wild Tamer

Nhà phát triển: 111%

Miễn phí

Wild Tamer Miễn phí

Wild Tamer

Nhà phát triển: 111%

Ảnh màn hình

Wild Tamer
Wild Tamer
Wild Tamer
Wild Tamer
Wild Tamer
Wild Tamer
Wild Tamer
Wild Tamer
Wild Tamer
Wild Tamer
Wild Tamer
Wild Tamer

Mô tả bởi nhà phát triển

hời gian dài trước đây, bạn đã được druid dẫn động vật cổ đại!
Dẫn động vật cổ xưa và khám phá thế giới!
Họ có thể là .. kẻ thù đáng sợ, bạn bè và người giám hộ.

Một vài thứ thú vị
◆ câu chuyện độc đáo và rất nhiều nội dung!
◆ vũ khí và hiện vật làm cho bạn mạnh mẽ hơn!
◆ nhiều động vật và nhiệm vụ!
◆ Kiểm tra xếp hạng của bạn trên bảng thành tích.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Wild Tamer

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--