Công thức Ngữ pháp tiếng Anh

Công thức Ngữ pháp tiếng Anh

Nhà phát triển: Son Ngo Dinh

Miễn phí

Công thức Ngữ pháp tiếng Anh Miễn phí

Công thức Ngữ pháp tiếng Anh

Nhà phát triển: Son Ngo Dinh

Ảnh màn hình

Công thức Ngữ pháp tiếng Anh
Công thức Ngữ pháp tiếng Anh
Công thức Ngữ pháp tiếng Anh
Công thức Ngữ pháp tiếng Anh
Công thức Ngữ pháp tiếng Anh
Công thức Ngữ pháp tiếng Anh
Công thức Ngữ pháp tiếng Anh
Công thức Ngữ pháp tiếng Anh

Mô tả bởi nhà phát triển

Công thức tiếng Anh - Ứng dụng giúp bạn tra cứu ngữ pháp tiếng Anh nhanh chóng trên điện thoại.

Công thức tiếng Anh - Ứng dụng giúp bạn tra cứu ngữ pháp tiếng Anh nhanh chóng trên điện thoại.

Bạn có thể sử dụng Công thức tiếng Anh để:
- Tra cứu công thức ngữ pháp tiếng Anh
- Học tiếng Anh, dịch tiếng anh
- Kiểm tra tiếng anh

Các chức năng của ứng dụng
- Công thức thì tiếng anh, các thì trong tiếng anh
- Công thức viết lại câu tiếng anh
- Cách thêm ed,s, cách chia động từ
- Bảng động từ bất quy tắc
- Tra từ dịch văn bản

Bạn có thể sử dụng Công thức tiếng anh cho học sinh phổ thông, sinh viên, người đi làm... Bạn có thể sử dụng Công thức tiếng anh mọi lúc mọi nơi ngay trên điện thoại thông minh.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Công thức Ngữ pháp tiếng Anh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--