Thực Mẹ Giả lập

Thực Mẹ Giả lập

Nhà phát triển: Tahir Mahmood

Miễn phí

Thực Mẹ Giả lập Miễn phí

Thực Mẹ Giả lập

Nhà phát triển: Tahir Mahmood

Ảnh màn hình

Thực Mẹ Giả lập
Thực Mẹ Giả lập
Thực Mẹ Giả lập
Thực Mẹ Giả lập
Thực Mẹ Giả lập
Thực Mẹ Giả lập
Thực Mẹ Giả lập
Thực Mẹ Giả lập
Thực Mẹ Giả lập
Thực Mẹ Giả lập
Thực Mẹ Giả lập
Thực Mẹ Giả lập

Mô tả bởi nhà phát triển

Thực hiện nhiệm vụ cuộc sống thực sự của một người mẹ và cố gắng trở thành một người mẹ hoàn hảo cho con quý vị.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thực Mẹ Giả lập

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--