Đầu đọc mã QR BAR (máy phát‪)‬

Đầu đọc mã QR BAR (máy phát‪)‬

Nhà phát triển: Seong Eon Kim

Miễn phí

Đầu đọc mã QR BAR (máy phát‪)‬ Miễn phí

Đầu đọc mã QR BAR (máy phát‪)‬

Nhà phát triển: Seong Eon Kim

Ảnh màn hình

Đầu đọc mã QR BAR (máy phát‪)‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng quét mã QR.
Chạy trình đọc mã QR và nhắm vào dấu mã QR.
Khi bạn nhận ra mã QR, bạn sẽ được đưa đến trang web đó.

Nếu mã QR là văn bản thuần hoặc thông tin số điện thoại, mã sẽ hiển thị thông tin về mã văn bản và số điện thoại của mã QR.

  Khi bạn nhắm vào dấu QR, máy ảnh sẽ tự động quét và đọc nhãn QR mà không cần nhấp hoặc cần.
Đầu đọc mã QR (Reader) Vui lòng sử dụng ứng dụng tốt.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đầu đọc mã QR BAR (máy phát‪)‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--