Đất Xanh Miền Bắc

Đất Xanh Miền Bắc

Nhà phát triển: Nguyen Chinh

Miễn phí

Đất Xanh Miền Bắc Miễn phí

Đất Xanh Miền Bắc

Nhà phát triển: Nguyen Chinh

Ảnh màn hình

Đất Xanh Miền Bắc
Đất Xanh Miền Bắc
Đất Xanh Miền Bắc
Đất Xanh Miền Bắc
Đất Xanh Miền Bắc
Đất Xanh Miền Bắc
Đất Xanh Miền Bắc
Đất Xanh Miền Bắc
Đất Xanh Miền Bắc
Đất Xanh Miền Bắc
Đất Xanh Miền Bắc
Đất Xanh Miền Bắc
Đất Xanh Miền Bắc
Đất Xanh Miền Bắc

Mô tả bởi nhà phát triển

Phiên bản app trên IOS giúp các nhà môi giới cập nhật thông tin bảng hàng, check căn một cách tức thời, và cũng nhật được những thông tin mới nhất, những sự kiện mới nhất do Đất Xanh Miền Bắc - đơn vị dẫn đầu về thị trường dịch vụ Địa Ốc tại Miền Bắc - tổ chức và phát triển.

Ứng dụng được phát triển bởi Phòng Công nghệ - Đất Xanh Miền Bắc

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đất Xanh Miền Bắc

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--