Bave

Bave

Nhà phát triển: Ngo the hieu

Miễn phí

Bave Miễn phí

Bave

Nhà phát triển: Ngo the hieu

Ảnh màn hình

Bave
Bave
Bave
Bave
Bave
Bave
Bave
Bave
Bave
Bave
Bave
Bave
Bave
Bave

Mô tả bởi nhà phát triển

Bave, trợ lý ảo đầu tiên cho chủ xe,
Bave hỗ trợ bạn chăm sóc tốt nhất cho xe của mình
Bave luôn cập nhật cho bạn tình trạng hiện tại của xe của bạn và đưa ra các đề nghị tốt nhất để đảm bảo xe của bạn luôn hoạt động ở trạng thái tốt nhất

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bave

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--