Chiến Thần Tam Quốc-Tranh B‪á‬

Chiến Thần Tam Quốc-Tranh B‪á‬

Nhà phát triển: 开心游戏

Miễn phí

Chiến Thần Tam Quốc-Tranh B‪á‬ Miễn phí

Chiến Thần Tam Quốc-Tranh B‪á‬

Nhà phát triển: 开心游戏

Ảnh màn hình

Chiến Thần Tam Quốc-Tranh B‪á‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Chiến Tam Quốc·36 Kế-là một game chiến tranh sách lược, có thể xây dựng thành trì, bảo vệ quốc gia, cảm nhận hứng thú của chiến tranh, thống nhất tam quốc bằng cách 36 Kế. Thông qua chiến tranh nhận được tài nguyên, hoặc xâm lược thành trì khác để cướp bóc tài nguyên, cảm nhận sức sống mãnh liệt trong chiến tranh tấn công phòng thủ. Trận chiến Quân Độ, trận chiến Xích Bích, các chiến dịch sẽ tái hiến trước mắt bạn. Tạo quân giới, nghiên cứu khoa kỹ, tế tự, hoặc chiêu binh mãi mã, tự phong làm vương.
Đặc sắc game:
[Bày binh bố trận, sách lược sách lược phức tạp]--Tái hiến trận đấu tam quốc, binh chủng khắc chế, tuyển chọn địa hình, thi kế sách, văn võ phối hợp. Chiêu hiền đãi sĩ mưu thiên hạ, xưng bá thiên hạ giảnh thứ nhất.
[Chiến dịch lịch sử, phó bản ý tưởng]--Nhìn lại sự kiện kinh điển lớn của thời Tam Quốc, liệt truyện danh tướng, quần hùng tranh lộc, bổ nhiệm tướng mạnh, ra lệnh vạn quân, điều khiển tùy ý, làm quân chủ Tam Quốc.
[Hưởng thụ quốc chiến, chỉ huy chiến trường]--Đổi mô hình chiến đấu truyền thống, tam phân thiên hạ. Bản đồ, nhân vật như thật, trải nhiệm quốc chiến tư thế hào hùng, ra đối sách, ra thần binh chiến xa, sa trương chinh chiến. Càng nhiều hứng thú tại--Chiến Tam Quốc·36 Kế.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Chiến Thần Tam Quốc-Tranh B‪á‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--