Chuyển đổi âm thanh & video
4.8 / 3,4 N đánh giá

Chuyển đổi âm thanh & video

Nhà phát triển: Huamei Xi

Miễn phí

Chuyển đổi âm thanh & video Miễn phí
4.8 / 3,4 N đánh giá

Chuyển đổi âm thanh & video

Nhà phát triển: Huamei Xi

Ảnh màn hình

Chuyển đổi âm thanh & video
Chuyển đổi âm thanh & video
Chuyển đổi âm thanh & video
Chuyển đổi âm thanh & video
Chuyển đổi âm thanh & video
Chuyển đổi âm thanh & video
Chuyển đổi âm thanh & video
Chuyển đổi âm thanh & video
Chuyển đổi âm thanh & video
Chuyển đổi âm thanh & video

Mô tả bởi nhà phát triển

Chuyển đổi âm thanh, trích xuất âm thanh từ video và hỗ trợ nhiều chuyển đổi định dạng âm thanh và video.
Audio Converter, extracts audio from video and supports multiple audio and video format conversions.

- Supports extraction of various audio formats: mp3, m4a, m4r, ogg, wav, flac, wma, aiff,aac ……
- Support for cutting audio, trimming audio
- Support video format: mp4, mov, 3gp, 3g2, asf, mkv, vob, mpeg, wmv, flv, avi …..
- Media Player, play any format audios, videos.

contact us: xihuamei_contact@163.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Chuyển đổi âm thanh & video

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--