CPC1HN
4.7 / 32 đánh giá

CPC1HN

Nhà phát triển: CPC1HN

Miễn phí

CPC1HN Miễn phí
4.7 / 32 đánh giá

CPC1HN

Nhà phát triển: CPC1HN

Ảnh màn hình

CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN
CPC1HN

Mô tả bởi nhà phát triển

Một sản phẩm dành cho các trình dược viên, hỗ trợ các trình dược viên trong việc tự quản lý các khách hàng của mình, tự tạo, sắp xếp và theo dõi công việc của bản thân theo từng mục tiêu của kế hoạch tự đề ra. App hiện tại hỗ trợ các chức năng sau:
- Hỗ trợ tạo danh sách thông tin khách hàng cá nhân, tổ chức của trình dược viên
- Hỗ trợ tạo ra các nhiệm vụ theo các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn
- Hỗ trợ tạo ra các cuộc hẹn với các khách hàng
- Hỗ chợ check in, check out để lưu nhật ký các cuộc hẹn
- Hỗ trợ thống kê kết qủa của các cuộc hẹn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app CPC1HN

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan