Sổ tay ghi chép thu chi

Sổ tay ghi chép thu chi

Nhà phát triển: Nguyen Vinh

Miễn phí

Sổ tay ghi chép thu chi Miễn phí

Sổ tay ghi chép thu chi

Nhà phát triển: Nguyen Vinh

Ảnh màn hình

Sổ tay ghi chép thu chi
Sổ tay ghi chép thu chi
Sổ tay ghi chép thu chi
Sổ tay ghi chép thu chi
Sổ tay ghi chép thu chi
Sổ tay ghi chép thu chi
Sổ tay ghi chép thu chi
Sổ tay ghi chép thu chi
Sổ tay ghi chép thu chi

Mô tả bởi nhà phát triển

Lưu lại các khoản thu hoặc chi tiền hằng ngày và thống kê mức chênh lệch....

Ứng dụng dùng để lưu người dùng cá nhân lưu lại các khoản thu hoặc các khoản chi tiền hằng ngày. Người dùng có thể xem thống kê hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm hay bất kể từ thời gian nào đến thời gian nào. Có chi tiết từng khoản thu chi với số tiền, thời gian và lý do thu hoặc chi khoản đó. Biểu đồ trực quan giúp cho người dùng có thể dễ dàng so sánh đối chiếu mức chênh lệch giữa khoản thu và chi trong cùng một khoảng thời gian.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sổ tay ghi chép thu chi

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--