DMS - BookingCare cho bác s‪ĩ‬
5.0 / 1 đánh giá

DMS - BookingCare cho bác s‪ĩ‬

Nhà phát triển: Da Bac Company

Miễn phí

DMS - BookingCare cho bác s‪ĩ‬ Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

DMS - BookingCare cho bác s‪ĩ‬

Nhà phát triển: Da Bac Company

Ảnh màn hình

DMS - BookingCare cho bác s‪ĩ‬
DMS - BookingCare cho bác s‪ĩ‬
DMS - BookingCare cho bác s‪ĩ‬
DMS - BookingCare cho bác s‪ĩ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

BookingCare cho bác sĩ là phần mềm quản lý lịch hẹn cho bác sĩ và cơ sở y tế

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app DMS - BookingCare cho bác s‪ĩ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--