PRUdaily

PRUdaily

Nhà phát triển: Prudential Vietnam

Miễn phí

PRUdaily Miễn phí

PRUdaily

Nhà phát triển: Prudential Vietnam

Ảnh màn hình

PRUdaily
PRUdaily
PRUdaily

Mô tả bởi nhà phát triển

PRUdaily là ứng dụng dành cho tất cả tư vấn viên Prudential giúp cập nhật kết quả kinh doanh cá nhân và đội nhóm, các chương trình thi đua và thông tin chính thức từ công ty một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app PRUdaily

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--