WhatsApp Business

WhatsApp Business

Nhà phát triển: WhatsApp Inc.

Miễn phí

WhatsApp Business Miễn phí

WhatsApp Business

Nhà phát triển: WhatsApp Inc.

Ảnh màn hình

WhatsApp Business

Mô tả bởi nhà phát triển

Công cụ đơn giản để các doanh nghiệp có thể trò chuyện với khách hang của họ. — WhatsApp Business của Facebook

WhatsApp Business giúp bạn đưa doanh nghiệp lên WhatsApp, giao tiếp hiệu quả với khách hàng và phát triển doanh nghiệp hơn nữa.

Nếu bạn sử dụng hai số điện thoại khác nhau cho mục đích công việc và cá nhân, bạn có thể cài đặt cả WhatsApp Business và WhatsApp Messenger trên cùng một điện thoại, và đăng ký chúng với hai số điện thoại khác nhau.

Ngoài các tính năng tương tự như WhatsApp Messenger, WhatsApp Business còn có:

• HỒ SƠ DOANH NGHIỆP: Tạo hồ sơ doanh nghiệp để giúp khách hàng tìm thấy những thông tin quan trọng – ví dụ như website, địa chỉ hoặc thông tin liên lạc của doanh nghiệp bạn.

• CÔNG CỤ NHẮN TIN DOANH NGHIỆP: Phản hồi khách hàng tốt hơn với Tin nhắn khi vắng tự động được gửi khi bạn đi công tác.

• HỖ TRỢ SỐ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH: Bạn có thể sử dụng WhatsApp Business với số điện thoại bàn (hoặc cố định), khách hàng có thể nhắn tin tới số đó. Trong quá trình xác minh, chọn “Gọi tôi” để nhận mã qua cuộc gọi.

• SỬ DỤNG ĐỒNG THỜI WHATSAPP MESSENGER VÀ WHATSAPP BUSINESS: Bạn có thể sử dụng đồng thời cả WhatsApp Business và WhatsApp Messenger trên cùng điện thoại, nhưng mỗi ứng dụng phải được đăng ký bằng một số điện thoại riêng.

• WHATSAPP WEB: Bạn có thể trả lời khách hàng một cách hiệu quả ngay từ trên trình duyệt máy tính.

WhatsApp Business được xây dựng dựa trên WhatsApp Messenger, có tất cả các tính năng mà bạn vẫn thường sử dụng, ví dụ như gửi đa phương tiện, cuộc gọi miễn phí*, nhắn tin quốc tế miễn phí*, trò chuyện nhóm, tin nhắn ngoại tuyến và nhiều hơn nữa.

*Phí dữ liệu có thể được áp dụng. Liên hệ với nhà mạng của bạn để biết thêm chi tiết.*

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi luôn mong muốn được lắng nghe bạn! Nếu bạn có bất kỳ phản hồi, câu hỏi, hoặc sự quan tâm nào, vui lòng gửi email tới chúng tôi tại smb-iphone@support.whatsapp.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app WhatsApp Business

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--