Quản lý phương tiện

Quản lý phương tiện

Nhà phát triển: VEXEVN TECHNOLOGY SOLUTION JSC

Miễn phí

Quản lý phương tiện Miễn phí

Quản lý phương tiện

Nhà phát triển: VEXEVN TECHNOLOGY SOLUTION JSC

Ảnh màn hình

Quản lý phương tiện
Quản lý phương tiện
Quản lý phương tiện
Quản lý phương tiện
Quản lý phương tiện
Quản lý phương tiện
Quản lý phương tiện

Mô tả bởi nhà phát triển

Phần mềm quản lý phương tiện

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Quản lý phương tiện

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--