Bistech GPS

Bistech GPS

Nhà phát triển: ONITS

Miễn phí

Bistech GPS Miễn phí

Bistech GPS

Nhà phát triển: ONITS

Ảnh màn hình

Bistech GPS
Bistech GPS
Bistech GPS
Bistech GPS
Bistech GPS
Bistech GPS
Bistech GPS
Bistech GPS
Bistech GPS
Bistech GPS
Bistech GPS
Bistech GPS

Mô tả bởi nhà phát triển

Bistech GPS là phần mềm dùng để giám sát phương tiện vận tải, ô tô,.. Khách hàng đăng nhập bằng tài khoản công ty cung cấp hoặc tài khoản khách hàng đăng nhập trên website

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bistech GPS

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--