C6 DVR

C6 DVR

Nhà phát triển: VietMap

Miễn phí

C6 DVR Miễn phí

C6 DVR

Nhà phát triển: VietMap

Ảnh màn hình

C6 DVR

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng dùng kết nối camera hành trình VietMap C6 và thiết bị iOS:
- Xem trực tiếp video trên camera từ thiết bị iOS
- Tải, chia sẻ video trực tiếp từ camera về thiết bị iOS.
- Ra lệnh chụp ảnh, ghi hình, cài đặt cho camera từ thiết thiết bị iOS.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app C6 DVR

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--