Vietbuy

Vietbuy

Nhà phát triển: Huy Pham

Miễn phí

Vietbuy Miễn phí

Vietbuy

Nhà phát triển: Huy Pham

Ảnh màn hình

Vietbuy

Mô tả bởi nhà phát triển

Vietbuy phục vụ nhu cầu mua sắm và đặt hàng online tại Việt Nam. Người dùng có thể vào các gian hàng đã được chọn lọc kỹ lưỡng và xếp hạng chính xác để đặt hàng online nhanh nhất và thuận tiện nhất.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Vietbuy

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--