iky.smartkey

iky.smartkey

Nhà phát triển: iky

Miễn phí

iky.smartkey Miễn phí

iky.smartkey

Nhà phát triển: iky

Ảnh màn hình

iky.smartkey
iky.smartkey
iky.smartkey
iky.smartkey
iky.smartkey
iky.smartkey
iky.smartkey
iky.smartkey

Mô tả bởi nhà phát triển

iky SMART Key +

iky SMART Key + bổ sung tính năng còn thiếu cho khóa Honda SMART Key trở nên đẳng cấp hơn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app iky.smartkey

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--