Hotit

Hotit

Nhà phát triển: VietPictures Communication

Miễn phí

Hotit Miễn phí

Hotit

Nhà phát triển: VietPictures Communication

Ảnh màn hình

Hotit
Hotit
Hotit
Hotit
Hotit
Hotit
Hotit
Hotit
Hotit
Hotit
Hotit
Hotit
Hotit
Hotit
Hotit
Hotit

Mô tả bởi nhà phát triển

* Ứng dụng hẹn hò mang tính cách mạng, các FA không còn phải chờ rep trong vô vọng.
* Đặc biệt với tính năng Video Chat.
* Kết nối mọi người bằng các chủ đề mang tính xã hội, những xu hướng mang tính thời đại và là nơi bạn là người quyết định vấn đề gì hot nhất chứ ko còn bị dắt mũi bởi fake news.
* Không sợ “trôi tin” trong group chat khi các bạn có thể chat theo chủ đề cụ thể.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hotit

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--