MyTinDigital
3.1 / 13 đánh giá

MyTinDigital

Nhà phát triển: Nguyen kieu ngoc han

Miễn phí

MyTinDigital Miễn phí
3.1 / 13 đánh giá

MyTinDigital

Nhà phát triển: Nguyen kieu ngoc han

Ảnh màn hình

MyTinDigital
MyTinDigital
MyTinDigital
MyTinDigital
MyTinDigital
MyTinDigital
MyTinDigital

Mô tả bởi nhà phát triển

Hệ thống đặt hàng online

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app MyTinDigital

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--