Nudi

Nudi

Nhà phát triển: Viet Huynh

Miễn phí

Nudi Miễn phí

Nudi

Nhà phát triển: Viet Huynh

Ảnh màn hình

Nudi
Nudi
Nudi
Nudi
Nudi
Nudi
Nudi
Nudi
Nudi
Nudi
Nudi
Nudi
Nudi
Nudi
Nudi
Nudi
Nudi
Nudi
Nudi

Mô tả bởi nhà phát triển

Từ điển cung cấp thông tin dinh dưỡng món ăn của các nhà hàng và thực phẩm thông dụng tại Việt Nam

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Nudi

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--