Base Wework-Quản lý Công việc

Base Wework-Quản lý Công việc

Nhà phát triển: Base Enterprise

Miễn phí

Base Wework-Quản lý Công việc Miễn phí

Base Wework-Quản lý Công việc

Nhà phát triển: Base Enterprise

Ảnh màn hình

Base Wework-Quản lý Công việc
Base Wework-Quản lý Công việc
Base Wework-Quản lý Công việc
Base Wework-Quản lý Công việc
Base Wework-Quản lý Công việc
Base Wework-Quản lý Công việc
Base Wework-Quản lý Công việc
Base Wework-Quản lý Công việc

Mô tả bởi nhà phát triển

Giải pháp quản lý công việc & dự án toàn diện cho doanh nghiệp 4.0
Nền tảng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng tinh hoa của các mô hình quản lý nổi tiếng trên thế giới để giải quyết bài toán điều hành công việc và dự án của doanh nghiệp

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Base Wework-Quản lý Công việc

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--