Home AR
5.0 / 1 đánh giá

Home AR

Nhà phát triển: Viet Vu Tuan

Miễn phí

Home AR Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

Home AR

Nhà phát triển: Viet Vu Tuan

Ảnh màn hình

Home AR
Home AR
Home AR
Home AR
Home AR
Home AR
Home AR
Home AR
Home AR
Home AR
Home AR
Home AR
Home AR
Home AR

Mô tả bởi nhà phát triển

Với công nghệ thực tế tăng cường ARKit, giúp bạn trải nghiệm các sản phẩm bất động sản, tham quan du lịch hay thử đồ nội thất theo một cách riêng. Việc trải nghiệm sẽ giúp khách hàng đưa ra được sự lựa chọn chính xác hay đơn giản là giúp đưa khách đến với bạn để tìm hiểu thêm về sản phẩm, dịch vụ mà bạn đang cung cấp

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Home AR

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--