Get Location - Chia sẻ và Tìm
5.0 / 1 đánh giá

Get Location - Chia sẻ và Tìm

Nhà phát triển: APPINNO

Miễn phí

Get Location - Chia sẻ và Tìm Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

Get Location - Chia sẻ và Tìm

Nhà phát triển: APPINNO

Ảnh màn hình

Get Location - Chia sẻ và Tìm
Get Location - Chia sẻ và Tìm
Get Location - Chia sẻ và Tìm
Get Location - Chia sẻ và Tìm
Get Location - Chia sẻ và Tìm
Get Location - Chia sẻ và Tìm
Get Location - Chia sẻ và Tìm
Get Location - Chia sẻ và Tìm

Mô tả bởi nhà phát triển

Get Location là phương thức thông minh để theo dõi vị trí của con cái, bạn bè và các thành viên trong gia đình bạn. Đây là một ứng dụng chia sẻ và giám sát vị trí. Đồng thời cũng là công cụ kiểm soát tốt cho phụ huynh và công cụ tìm GPS. Bạn có thể thêm bạn bè và xem trực tiếp vị trí của họ trên bản đồ bất cứ lúc nào. Bạn chỉ có thể thêm từ danh bạ của mình!
Luôn kết nối với những người thân yêu mọi lúc với Get Location.

Những tính năng chính:
- xem vị trí chính xác của bạn bè trên bản đồ
- dễ dàng định vị gia đình bằng GPS của điện thoại
- tạo vòng kết nối và nhóm bạn bè của bạn
- mời tùy thích số lượng người vào vòng kết nối của bạn
- duyệt qua lịch sử di chuyển 30 ngày của họ
- tạo các địa điểm khác nhau với các thành viên trong gia đình của bạn
- xem họ đã ở đâu trong ngày
- nhận thông báo kịp thời khi những người thân yêu của bạn đến nhà, trường học hoặc cơ quan
- gửi thông báo trợ giúp đến mọi người trong vòng kết nối ngay từ ứng dụng
- thêm chính bạn làm người liên hệ khẩn cấp của con và nhận thông tin vị trí của chúng nếu chúng cần trợ giúp
- bật hoặc tắt chia sẻ vị trí bất cứ lúc nào

Không bao giờ phải lo lắng nữa khi những người thân yêu của bạn được an toàn khỏi bị tổn hại. Với Get Location, những người thân yêu của bạn được an toàn ngay cả khi xa nhà.

Bạn có thể nhận được đầy đủ chức năng với phiên bản miễn phí, nhưng bản trả phí của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nhiều hơn thế.

Vui lòng tìm hiểu chi tiết bên dưới về việc trả phí:
- Bạn có thể đăng ký trong khoảng thời gian một tuần.
- Thanh toán sẽ được tính vào tài khoản iTunes của bạn khi xác nhận mua hàng.
- Đăng ký được tự động gia hạn trừ khi tắt tính năng tự động gia hạn ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại.
- Tài khoản của bạn sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại và xác định chi phí gia hạn.
- Có thể tắt đăng ký và tự động gia hạn bằng cách đi đến phần Cài đặt tài khoản của bạn sau khi mua.
- Không được phép hủy đăng ký hiện tại trong thời gian đăng ký đang hoạt động.
- Nhận thông tin chi tiết về cách bạn có thể quản lý đăng ký của mình tại: https://support.apple.com/en-us/HT202039

- Liên kết Chính sách Bảo mật: https://getlocation.org/privacy.html
- Liên kết Điều khoản và Điều kiện: https://getlocation.org/terms.html

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Get Location - Chia sẻ và Tìm

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--