Có Khách

Có Khách

Nhà phát triển: Phat Nguyen Hiep

Miễn phí

Có Khách Miễn phí

Có Khách

Nhà phát triển: Phat Nguyen Hiep

Ảnh màn hình

Có Khách
Có Khách
Có Khách
Có Khách
Có Khách
Có Khách
Có Khách
Có Khách
Có Khách
Có Khách

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng của website www.cokhach.com

+ Biết Ngay Số Điện Thoại Khách Hàng Vào Website
+ Thông báo ngay khi phát hiện số điện thoại

Cung cấp thông tin khách hàng chi tiết:
+ Họ & Tên
+ Số điện thoại
+ Email
+ Địa chỉ liên lạc
+ Vị trí
+ Thiết bị sử dụng
+ Khả năng mua hàng

Xem thêm tại website http://cokhach.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Có Khách

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--