EHelp - Giúp việc

EHelp - Giúp việc

Nhà phát triển: Ehelp

Miễn phí

EHelp - Giúp việc Miễn phí

EHelp - Giúp việc

Nhà phát triển: Ehelp

Ảnh màn hình

EHelp - Giúp việc
EHelp - Giúp việc
EHelp - Giúp việc

Mô tả bởi nhà phát triển

Trước khi cài đặt ứng dụng, CTV cần gửi cho Công ty E-Help các thông tin cá nhân bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại di động của CTV và tuổi tác, cũng như tối thiểu một tài khoản ngân hàng được Công ty E-Help chấp thuận.
Sau khi cài đặt ứng dụng và được cấp tài khoản trên ứng dụng Ehelp, CTV có thể:
• Tự đăng ký lịch làm việc trên điện thoại và nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp với thời gian và nơi ở của bản thân.
• Thu nhập mỗi tháng từ 6-9 triệu, tùy thuộc số lượng thời gian làm việc.
• Được cấp đồng phục, công cụ, dụng cụ và chất tẩy rửa đầy đủ trước mỗi ca làm việc.
Ehelp mong muốn là cầu nối giữa bạn và khách hàng để tạo ra nguồn thu nhập cho bạn bằng chính những công việc quen thuộc thường ngày.
Tải ứng dụng, đăng ký tài khoản và nhận việc ngay hôm nay!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app EHelp - Giúp việc

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--