VNDIRECT Financial Investments
2.7 / 225 đánh giá

VNDIRECT Financial Investments

Nhà phát triển: VNDIRECT

Miễn phí

VNDIRECT Financial Investments Miễn phí
2.7 / 225 đánh giá

VNDIRECT Financial Investments

Nhà phát triển: VNDIRECT

Ảnh màn hình

VNDIRECT Financial Investments
VNDIRECT Financial Investments
VNDIRECT Financial Investments
VNDIRECT Financial Investments
VNDIRECT Financial Investments
VNDIRECT Financial Investments
VNDIRECT Financial Investments
VNDIRECT Financial Investments
VNDIRECT Financial Investments
VNDIRECT Financial Investments
VNDIRECT Financial Investments

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng dành cho nhà đầu tư Chứng khoán, với các chức năng thiết yếu giúp bạn đồng hành cùng thị trường và đưa ra những quyết định đầu tư chuẩn xác, kịp thời.

- Đặt lệnh giao dịch mua bán chứng khoán cực kỳ nhanh chóng.
- Theo dõi danh mục đầu tư, lãi lỗ và cập nhật mới nhất từ sàn chứng khoán.

Một sản phẩm của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VNDIRECT Financial Investments

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--