SHARP AIR APP
2.2 / 53 đánh giá

SHARP AIR APP

Nhà phát triển: Sharp Corporation

Miễn phí

SHARP AIR APP Miễn phí
2.2 / 53 đánh giá

SHARP AIR APP

Nhà phát triển: Sharp Corporation

Ảnh màn hình

SHARP AIR APP
SHARP AIR APP
SHARP AIR APP
SHARP AIR APP
SHARP AIR APP

Mô tả bởi nhà phát triển

Bạn có thể điều khiển Máy điều hòa không khí / Máy lọc không khí, kiểm tra trạng thái nhiệt độ phòng / tiền điện / nguồn cung cấp, cài hẹn giờ, và nhiều thông tin khác thông qua điện thoại thông minh của bạn ngay cả từ bên trong / bên ngoài ngôi nhà của bạn.
* Ứng dụng này được thiết kế cho các máy điều hòa không khí và lọc không khí với chức năng mạng LAN không dây.
▼ Xem dưới đây cho Máy điều hòa tương ứng.
AH-PHX**, AH-XP**VX*, AH-XP**VF, AH-XP**WH*, AH-XP**WF, AH-XP**YH*, AH-XP**XH*, etc
▼ Xem bên dưới để biết máy lọc không khí tương ứng.
FP-J80 series, KI-J101, FP-J50 series, KI-L60/80 series, FX-J80 series
▼ Xem bên dưới để biết thêm chi tiết về ứng dụng.
http://www.sharp-world.com/smartapp/air/support/
* Đăng ký (miễn phí) cho "SHARP MEMBERS" là bắt buộc.

【Các tính năng chính】

◆ Những việc bạn có thể thực hiện sau khi kết nối máy điều hòa nhiệt độ với điện thoại thông minh

Điều khiển từ xa
- BẬT/TẮT, thay đổi chế độ vận hành, cài đặt nhiệt độ
- Thay đổi thể tích / hướng dòng khí
- Cài đặt bộ hẹn giờ
- ECO AI ON

Thông tin phòng
- Chế độ vận hành hiện tại, thông tin nhiệt độ
- Mức tiêu thụ điện năng (hàng tháng hoặc hàng năm)
- Bảo dưỡng

Nhận thông báo
- Thông tin lỗi / bảo dưỡng / cập nhật / chiến dịch
- Thông báo lịch sử vận hành
- Thông báo khi vượt quá nhiệt độ cài đặt
- Thông báo về tình trạng phòng

◆ Những việc bạn có thể thực hiện sau khi kết nối máy điều hòa nhiệt độ với điện thoại thông minh

Điều khiển từ xa
- BẬT/TẮT, thay đổi chế độ vận hành.
- Cài đặt bộ hẹn giờ

Thông tin phòng
- Chế độ vận hành hiện tại, thông tin nhiệt độ / độ ẩm / mùi
- Trạng thái cung cấp (Bộ lọc và thiết bị PCI)
- Tiền điện (hàng tháng hoặc hàng năm)

Nhận thông báo
- Thông tin lỗi / bảo dưỡng / cập nhật / chiến dịch
- Thông báo lịch sử hoạt động

[Lưu ý]
- Vui lòng kiểm tra để đảm bảo rằng sản phẩm của bạn hoạt động chính xác trước khi sử dụng chức năng điều khiển từ xa từ bên ngoài nhà.
- Cần lưu ý sự an toàn trong ngôi nhà khi sử dụng chức năng điều khiển từ xa từ bên ngoài nhà.
- Vui lòng kiểm tra chế độ vận hành trên ứng dụng của bạn sau khi sử dụng chức năng điều khiển từ xa từ bên ngoài nhà.
- Bạn có thể kết nối tối đa 10 điện thoại thông minh từ một sản phẩm.
- Bạn có thể kết nối tối đa 30 sản phẩm từ một điện thoại thông minh.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app SHARP AIR APP

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--